Vad händer med ditt avfall 

Visste du att i Sverige och Norge återvinner man varje år 140 000 ton kasserade däck. Däcken mals ner till gummigranulat och kan användas i konstgräsplaner (inte på freiends arena, där spelar vi på riktigt gräs), i ridbanor, i tyst asfalt och som kulfångare på skjutbanor.

Visste du att i en del asfalt tillverkad före 1975 kan innehålla en salig mängd giftiga ämnen, och klassas därför som farligt avfall när man gräver upp den. Dock är det rätt enkelt att testa den om den skall klassas som farlig. Kontakta oss på Stockholm Miljö och Avfallshantering om du vill testa din asfalt. 

Visste du att vi på Stockholm Miljö och Avfallshantering AB sorterar upp allt avfall som vi plockar som lösbråte. Metall hamnar till metallåtervinning, trä går in i kretsloppet, wellpapp återvins osv. Vi kan även göra det vid byggkärlshämtningar, kärlen är 660 liter stora och du kan slänga ner allt i dem osorterat. När vi hämtar upp dem kör vi iväg dem och sorterar åt er i korrekta fraktioner. Naturligtvis redovisar vi sedan vikt och fraktion.