Sorteringsguide

Vid ett byggprojekt krävs organiserad sortering.


Om du har ett nybygge eller om du bygger om så kommer det att bli en hel del avfall. Detta kräver särskild sortering i miljöhänseende. För att göra det enklare för dig så kan du läsa sorteringsguiden för att vara säker på att allt går rätt till. Klicka på länken nedan för att komma till vår hjälpsamma sorteringsguide.

SMOAAB`S personal hjälper till med sorteringsrådgivning från uppstart samt under hela projektets gång. Vi är behjälpliga.

Se sorteringsguide